Qualita správa bytov, s. r. o.
Profesionálny prístup, moderná forma komunikácie, rýchle riešenia problémov.
kontakt 8:00 - 16:00 h.
Kontaktná linka
0917 397 303
0911 352 139
Stránkové dni

Utorok 13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok 8:00 - 12:00 hod.

Povinné revízie v bytovom dome

Vlastníci nehnuteľností sa musia starať o svoj majetok. V prípade panelákov túto povinnosť do značnej miery delegujú na správcu bytového domu.

Na to, aby boli všetky zariadenia v nehnuteľnosti bezpečené, je potrebné ich pravidelne kontrolovať.

Zabezpečuje sa to pravidelnými odbornými revíziami, ktorých intervaly sú dané zákonom alebo vyhláškami. A tu je ich prehľad:

Revízie výťahov

Popis činnosti Cyklus
Interval povinnej revízie výťahov 3 mesiace
Záťažové - odborné skúšky výťahov 3 roky
Úradné skúšky výťahov IBP 6 rokov

Požiarna ochrana

Popis činnosti Cyklus
Preventívna požiarna prehliadka každý rok
Kontrola hasiacich prístrojov každý rok
Tlaková skúška hydrantov každý rok

Kontrola a údržba komínov

Popis činnosti Cyklus
Čistenie a kontrola komínov v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z.

Plynové rozvody

Popis činnosti Cyklus
Kontrola plynových rozvodov od hlavného prívodu do stúpačky každý rok
Revízia plynových rozvodov 3 roky

Určené meradlá

Popis činnosti Cyklus
Ciachovanie určených meradiel TÚV v bytoch 4 roky
Ciachovanie určených meradiel SV v bytoch 6 rokov
Ciachovanie určeného meradla spotreby SV na prípravu TÚV 4 roky
Ciachovanie určeného meradla na päte domu na SV 6 rokov

Elektrozvody a bleskozvody

Popis činnosti Cyklus
Revízia elektrozvodov 5 rokov
Revízia bleskozvodov 4 roky