Qualita správa bytov, s. r. o.
Profesionálny prístup, moderná forma komunikácie, rýchle riešenia problémov.
kontakt 8:00 - 16:00 h.
Kontaktná linka
0917 397 303
0911 352 139
Stránkové dni

Utorok 13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok 8:00 - 12:00 hod.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti kryje hnuteľné zariadenie domova. Ide napríklad o elektroniku, domáce spotrebiče, športové potreby, oblečenie, nábytok, cennosti, peniaze, ale aj starožitnosti či knihy.

Štandardne máte v tomto type poistenia poistené proti vybraným rizikám aj veci na sebe a pri sebe v rámci celého Slovenska. Takže môžete dostať poistné plnenie napríklad aj keď sa stanete obeťou lúpežného prepadnutia alebo prídete o notebook pri požiari hotela, v ktorom práve dovolenkujete.

Požiar

Medzi najväčšie riziká, ktoré môžu ohroziť celé zariadenie domácnosti, patrí požiar. Veci totiž nemusia len zhorieť. Samotné sadze (jemný čierny prach) môžu znehodnotiť väčšinu zariadenia v celom byte, či dokonca aj u susedov v bytovom dome, napriek tomu, že sa hasičom podarí oheň lokalizovať v jednej izbe. Nehovoriac o vode, ktorá po zásahu hasičov postupne odteká cez byty pod vami aj týždeň.

Prasknutý vodovod

Najčastejšie dochádza ku škodám na súkromnom majetku vplyvom uniknutej vody. Prasknutý radiátor či vodovodná batéria síce ohrozujú najmä stavebné súčasti ako podlahy a steny, ktoré sú predmetom poistenia bytu. Ale dokážu zničiť aj koberce či nábytok, ktorý sa vplyvom vody zdeformuje alebo začne plesnivieť. Pritom sa netreba spoliehať na to, že voda steká iba po stenách. Pokojne môže pretiecť elektroninštaláciou a na nižších poschodiach stekať po lustri rovno doprostred izby.

Ďalšie riziká

Nezanedbateľným rizikom sú aj krádeže vlámaním, ku ktorým dochádza napríklad počas dovolenkových dní. Alebo veterné smršte a s nimi spojené pády stromov, ktoré môžu poškodiť strechu alebo plášť budovy a vystaviť tak domácnosť vplyvu atmosferických zrážok. Pomerne častým zdrojom totálnych škôd, pri ktorých sa môže narušiť aj samotná statika budovy, sú výbuchy plynu alebo povodne a záplavy.

Ako si vybrať

Dôležité je, aby si klient správne zvolil krytie rizík a výšku poistnej sumy. Rozsah krytia poisťovne zvyčajne balia do balíčkov. Ich obsahu by ste naozaj mali venovať veľkú pozornosť a výber si dobre rozmyslieť. Podobne dôležitá je poistná suma. Tá by mala zodpovedať sume, ktorá by bola potrebná na znovuzariadenie celej domácnosti. A teda kúpu nových vecí rovnakého druhu a kvality v čase vzniku poistnej udalosti.

Pozor na staré zmluvy

Máte poistenie domácnosti už niekoľko rokov? Situácia sa neustále mení. Na jednej strane sú poistné produkty stále kvalitnejšie, na strane druhej sa výška poistného krytia môže meniť s každým kúpeným spotrebičom alebo iných zariadením bytu. Preto je potrebné poistenie domácnosti aspoň raz za päť rokov prehodnotiť.

Ak potrebujete konzultáciu

Máme vo svete financií dlhoročné skúsenosti. A nielen s riešením financovania rekonštrukcií bytových domov, ale aj s poistení hnuteľného a nehnuteľného majetku, či poistením zodpovednosti za škodu. Vieme vám zabezpečiť licencovaného sprostredkovateľa, ktorý vám s posúdením vášho existujúceho poistenia alebo výberom nového, rád pomôže. Stačí nás kontaktovať.