Qualita správa bytov, s. r. o.
Profesionálny prístup, moderná forma komunikácie, rýchle riešenia problémov.
kontakt 8:00 - 16:00 h.
Kontaktná linka
0917 397 303
0911 352 139
Stránkové dni

Utorok 13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok 8:00 - 12:00 hod.

poskodena fasada

Každý bytový dom si skôr či neskôr vyžaduje investície do rekonštrukcií, obnovy a údržby. No výmena výťahu, oprava strechy, zateplenie či vybudovanie vlastnej kotolne sú položky, na ktoré vlastníci bytov spravidla nemajú dostatok vlastných zdrojov vo fonde opráv. Preto musia hľadať aj iné spôsoby financovania, a to vo forme komerčných pôžičiek či štátnych dotácií.

Štátny fond rozvoja bývania

Prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania sa bytové domy môžu dostať k štátnej podpore s nulovou úrokovou sadzbou.

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje pre obnovu bytových domov nasledujúce programy:

  • Zateplenie bytového domu
  • Odstránenie systémovej poruchy bytového domu
  • Výmena alebo modernizácia výťahu
  • Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome
  • Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome
  • Iná modernizácia bytového domu

Výška pôžičky závisí od druhu podpory. Maximálne sa poskytuje do výšky 75 % obstarávacej ceny, no najviac do 110 eur na meter štvorcový podlahovej plochy bytu.

Program rozvoja bývania

Ďalším spôsobom štátnej podpory je Program rozvoja bývania realizovaný Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. V prípade bytových domov môžu vlastníci bytov požiadať o dotáciu na odstránenie systémových porúch paneláku. A to až do výšky 50 % celkových nákladov na opravu bytového domu.

Základnou podmienkou pre získanie dotácie je, že žiadatelia preukážu nevyhnutnosť odstránenia systémovej poruchu odborným posudkom, ktorý vypracuje autorizovaná osoba vedená v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov. A stavba sa zrealizuje za účasti autorizovanej osoby, ktorá vykonáva stavebný dozor.

Zoznam systémových porúch, na ktorých odstránenie sa dotácie poskytujú, si môžete prečítať tu.

Bankové úvery

Aj keď je štátna podpora podstatne výhodnejšia ako komerčné pôžičky, ministerstvo výstavby či Štátny fond rozvoja bývania SR nevyhovejú všetkým. Na poskytovanie podpory totiž štát vyčleňuje len obmedzené zdroje. A nie všetky žiadosti, aj keď oprávnené a podané správne, peniaze na financovanie rekonštrukcie aj naozaj dostanú.

Ak bytový dom potrebuje obnovu rýchlo, správca môže v mene vlastníkov osloviť komerčné banky. Výhodou takýchto úverov je najmä promptné vybavenie a flexibilita. Takáto pôžička sa dá splácať aj 20 rokov, čím sa vlastníci dostanú na pomerne nízku splátku. Banky dávajú možnosť aj splácanie úveru dočasne odložiť. A podľa aktuálne situácie sa vlastníci môžu rozhodnúť pôžičku aj refinancovať výhodnejšou, alebo predčasne splatiť.

Stavebné sporenie

Zo stavebného sporenia môžu vlastníci bytov čerpať peniaze aj bez predchádzajúceho sporenia. V takom prípade však musia vstúpiť do takzvaného medziúveru, ktorý je drahší ako riadny stavebný úver. Pri medziúvere sa totiž splácajú iba úroky. Ak chce bytový dom obnovu financovať výhodnejším stavebným úverom, musí najprv istý čas sporiť.

Minimálna doba sporenia na získanie stavebného úveru závisí od zvolenej tarify. Najmenej je to však 24 mesiacov. Odmenou za trpezlivosť je výhodná úroková sadzba od 2,9 % ročne, ktorá je garantovaná počas celej doby splácania pôžičky.