Qualita správa bytov, s. r. o.
Profesionálny prístup, moderná forma komunikácie, rýchle riešenia problémov.
kontakt 8:00 - 16:00 h.
Kontaktná linka
0917 397 303
0911 352 139
Stránkové dni

Utorok 13:00 - 17:00 hod.

Štvrtok 8:00 - 12:00 hod.

termostatická hlavica

V rámci komplexnej obnovy staršieho bytového domu netreba po zateplení a prípadnom vybudovaní vlastnej kotolne zabúdať ani na vyregulovanie vykurovacej sústavy. Aj tejto krok dokáže priniesť dodatočné úspory, a to až do 20 percent.

Konkrétne zníženie nákladov na vykurovanie po vyregulovaní závisí od tepelno-technických vlastností objektu, vykurovacej sústavy a režimu vykurovania.

Tri hlavné úlohy

Samotné vyregulovanie pozostáva z troch hlavných úloh. Prvou je zabezpečenie správneho prerozdelenia prietoku medzi jednotlivými vykurovacími telesami v bytovom dome. Čo skvalitní rozdelenie tepla medzi jednotlivé byty a izby.

Druhou úlohou je ochrana pred hlukom radiátorov, ktorý často počuť pri meniacich sa tlakových pomeroch. Búchanie alebo pískanie radiátorov môže byť naozaj nepríjemné hlavne v nočných hodinách.

Nežiaduce zvuky sa však môžu objaviť aj po vyregulovaní. Tie spôsobujú nekvalitné ventily, ktoré si vlastníci vyberú, aby ušetrili na vstupnej investícii. Preto okrem ceny treba vyberať aj podľa skúseností s danou značkou.

Vlastníkov sa ale najviac dotýka tretia úloha a to je dosahovanie úspor tepla. Vyregulovaním sa odstráni problém prehrievania alebo naopak nedokurovania jednotlivých priestorov.

Termostatické ventily

V rámci vyregulovania sa na radiátory inštalujú ventily s termostatickými hlavicami, ktoré regulujú teplotu v miestnosti. To znamená, že vlastník si môže teplotu v miestnosti regulovať. Ak sa teplota v izbe zníži pod požadovanú úroveň snímací senzor vo vnútri termostatickej hlavice otvorí ventil a radiátor sa zohreje.

A naopak, ak teplota v miestnosti sa zvýši, senzor sa rozpína a voda do radiátora sa priškrtí. Takýmto spôsobom sa zabráni prekurovaniu jednotlivých miestností a otváraniu okien v zime z dôvodu vysokej teploty v byte.

Pozor na vetranie

Chladný vzduch z otvoreného okna v zime dokáže termostatickú hlavicu "oklamať". Ak vetráte a nemáte hlavicu na nule, radiátor začne veľmi silno kúriť, pretože teplota v okolí termostatu sa zníži. A vám môže citeľne narásť spotreba. Preto si musíte dávať pozor, aby ste radiátor pri vetraní vždy vypínali.

Spravodlivejšie účty

Súčasťou vyregulovania je spravidla aj montáž pomerových meračov, ktoré namerajú presné spotreby tepla jednolivých vlastníkom. Pri rozúčtovávaní tepla tak správca môže teplo rozpočítať nielen podľa podlahovej plochy bytu, ale aj podľa pomerových meračov tepla. A teda skutočnej spotreby jednotlivých bytov. Pomer v akom sa náklady na teplo rozpočítavajú si môžu vlastníci určiť na domovej schôdzi.