Čísla účtov bytových domov | Qualita správa bytov
Qualita správa bytov, s. r. o.
Profesionálny prístup, moderná forma komunikácie, rýchle riešenia problémov.
Bytové domy, Svätý Jur Číslo účtu
Kozmonautov 8-10, Svätý Jur SK32 0900 0000 0050 3653 0233
Pri štadióne 12 a 14, Svätý Jur SK02 1100 0000 0026 2432 0239
SNP 35, Svätý Jur SK15 0200 0000 0017 6077 6754
Šúrska 2-6, Svätý Jur SK26 0900 0000 0050 7700 6307
Dukelská 6, Svätý Jur SK08 0900 0000 0050 1264 9168
Tramínova 3, Svätý Jur SK61 0900 0000 0050 4235 5240
Rulandská 23-29, Svätý Jur SK69 0900 0000 0050 3788 1262
Rulandská 19-21, Svätý Jur SK32 0900 0000 0050 4433 0100
Rulandská 11-17, Svätý Jur SK08 0900 0000 0050 4433 0629
Rulandská 7-9, Svätý Jur SK82 0900 0000 0050 4501 7415
Rulandská 3-5, Svätý Jur SK28 0900 0000 0050 4501 5671
Pri štadióne 10, Svätý Jur SK69 0900 0000 0006 5313 1868
Silvánska 1-9, Svätý Jur SK92 0200 0000 0030 3529 1251
Pannónska 2-4, Svätý Jur SK54 0900 0000 0050 3792 2757
Pannónska 11-13, Svätý Jur SK10 0900 0000 0050 2665 4574
Pannónska 15-17, Svätý Jur SK22 0900 0000 0006 5304 9100
Pannónska 19-21, Svätý Jur SK47 0900 0000 0006 5304 9135

Bytové domy, Bratislava Číslo účtu
Kaplinska 1, Bratislava SK28 0900 0000 0050 1207 2434
Kaplinska 5, Bratislava SK05 0900 0000 0006 5311 5075
Palisády 13, Bratislava SK38 0900 0000 0050 7365 9300

Bytové domy, Pezinok Číslo účtu
Hollého 2/A, Pezinok SK47 0900 0000 0050 3883 0803
Hollého 4, Pezinok SK28 0900 0000 0050 3931 6339
Dona Sandtnera 19 a 21, Pezinok SK50 1100 0000 0029 2490 6661
Muškátová 17, Pezinok SK19 0900 0000 0050 7435 7945

Bytové domy, Martin Číslo účtu
Nový Martin A1, Martin SK09 0900 0000 0006 5310 4624
Nový Martin A2, Martin SK84 0900 0000 0006 5310 4632
Nový Martin A3, Martin SK10 0900 0000 0006 5310 4800
Nový Martin A4, Martin SK39 0900 0000 0006 5310 4763
Nový Martin B1, Martin SK33 0900 0000 0050 8037 7125

Bytové domy, Staškov Číslo účtu
Staškov 878, Staškov SK75 0200 0000 0031 6244 5559

Bytové domy, Častá Číslo účtu
Fándlyho 53, Častá SK02 0200 0000 0026 4188 3957

Bytové domy, Slovenský Grob Číslo účtu
Školská 11, Slovenský Grob SK50 0900 0000 0050 4773 5058

Bytové domy, Pernek Číslo účtu
Pernecký mlyn, Pernek SK42 0900 0000 0050 6930 8778

Bytové domy, Senec Číslo účtu
Kollárova 13, Senec SK88 0900 0000 0050 6682 7660
Turecká 2/E, Senec SK75 0900 0000 0050 6725 4403

Bytové domy, Nová Dedinka Číslo účtu
Hlavná 10, Nová Dedinka SK98 0900 0000 0050 7522 3703

Bytové domy, Malinovo Číslo účtu
Školská 53-58, Malinovo SK42 0900 0000 0050 7818 7576